Dobrodošli!

Vrtec Dobje

Na tej strani si lahko preberete podrobnosti o dejavnostih v okviru projekta.

31.
2020 Januar

Z mednarodnim povezovanjem do kakovostnejšega vodenja organizacije

Suzana Plemenitaš, Osnovna šola Dobje

Mednarodno povezovanje prinaša organizaciji stik s strokovnimi delavci različnih kultur, s katerimi se poveže, deli znanje, način dela in izkušnje. Organizacije postajajo odprta učeča se skupnost, tako v domačem, kot v nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Ravnateljice treh vrtcev – Vrtca pri OŠ Dobje, vrtca »Maštolend« iz Novega Sada in vrtca Maslačak iz »Pule« sodelujemo v okviru Erasmus + projektov že četrto leto. Namen našega sodelovanja je prenos dobrih praks iz mednarodnega okolja v svoje okolje. Zavedamo se, da je za dobro in inovativno delo organizacije potrebno nenehno iskati in nadgrajevati ustaljeno prakso. Mednarodno mreženje ravnateljic in nadalje mreženje timov kot posledica mreženja ravnateljic je eden izmed oblik zagotavljanja kakovosti in izboljšanje vodenja in učenja.

Namen našega mreženja in vpeljevanja organizacije v mednarodni prostor je vzpostavitev povezovalne mreže strokovnih delavcev v organizaciji, ki je ni strah delovati v mednarodnem prostoru, ki sprejema dobro prakso, vnaša spremembe v ustaljeno prakso ter jo nadgrajuje. Sledi tudi sodobnim smernicam poučevanja in predstavlja svoje delo širši, mednarodni javnosti. Sam način vodenja je od ravnateljic zahteval, da smo bile vzor in pobudnice pri vnašanju sprememb in delovanju v mednarodnem prostoru. Najprej pri medsebojnem sodelovanju, komuniciranju, opazovanju dobre prakse in pozitivnem vrednotenju dela (tuje) organizacije, nato iskanju prenosa prakse in preizkušanju sprememb v praksi. Bile smo podpornica uvedb novosti, vzpodbujale mrežo strokovnih delavce k mednarodnem sodelovanju, profesionalnem razvoju ter raziskovanjem lastne prakse. Podpirala smo koordinatorje mrež ter spremljala in evalvirala proces.

Mednarodno mreženje nam je preko lastnih izkušenj prineslo odprtost, širino, drugačen pogled ter inovativnost pri vodenju organizacije. V štirih letih mreženja so vse tri organizacije »odprle vrata« mednarodnem prostoru, vzpostavile so se mreže strokovnih delavcev, ki se povezujejo znotraj in izven organizacije, strokovni delavci so pridobili na pozitivni samopodobi, le-ta se odraža v višji samozavesti zaposlenih. Povišal se je interes za učenje tujih jezikov.